Ναυαγοί στον ωκεανό της πληροφορίας

Details

Publication
The Economist - Technology Quarterly (H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ειδικές Εκδόσεις), Τεύχος 76
Date

Available in Greek language only

Μιχαήλ Φλουρής και Αγγελος Μπίλας

Ναυαγοί στον ωκεανό της πληροφορίας, The Economist - Technology Quarterly (H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ειδικές Εκδόσεις), Τεύχος 76, Μάϊος 2010.

Διαθέσιμο: PDFWeb